ATLAS ENERGY จัดโครงการ “เพื่อน้อง…พี่จัดให้” ปันสุขให้น้อง จ.ระยอง

HoonSmart.com>>บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี และ บริษัท โอลิปัส ออยล์  จัดโครงการ “เพื่อน้อง… พี่จัดให้” กิจกรรมที่ตั้งใจส่งต่อความสุข แบ่งปันสู่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสมบูรณาราม และชุมชน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์เน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมรอบข้างพื้นที่ใกล้เคียงโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีที ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการอยู่

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โอลิปัส ออยล์ จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม CSR “ATLAS ENERGY เพื่อน้อง พี่จัดให้” ที่มาจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ร่วมถึงสถานศึกษาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังการศึกษาวิชาความรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีที ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำรา เน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมรอบข้าง และให้การสนับสนุนปัจจัยในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฏร์อนุสรณ์) ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนสำหรับครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสมบูรณาราม จำนวน 25,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งเสื้อกีฬาสำหรับกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน และเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจำเป็น อีกทั้งยังได้มอบแปลงผักสวนครัว พันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว พร้อมน้ำมันมีสุข และก๊าซหุงต้มพีที ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 25 ถัง สำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ตลอดปีการศึกษา 2566 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆ ATLAS ENERGY นำเสียงเพลง เกมส์สร้างรอยยิ้ม เรียกเสียงหัวเราะ ส่งต่อความสุขด้วยของขวัญ ของเล่นเด็ก ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เป็นอีกกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความสุขใจ ทั้งผู้รับ น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสมบูรณาราม และผู้ให้ จากพี่ๆ ATLAS ENERGY ทุกคน