รัฐเคาะกรอบงบปี 67 ที่ 3.35 ล้านลบ. ลดขาดดุลเหลือ 5.93 แสนลบ.

HoonSmart.com>>รัฐบาลกำหนดกรอบงบประมาณปี 67 ที่ 3.35 ล้านล้านบาท ลดขาดดุลเหลือ 5.93 แสนลบ.เสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประชุมร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณปี 2567 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 ได้เห็นชอบกรอบการจัดทำงบประมาณระยะปานกลาง 2567-2570 โดยงบประมาณ 2567 จะมีกรอบวงเงินรายจ่าย 3.35 ล้านล้านบาท จัดทำงบประมาณขาดดุล 5.93 แสนล้านบาท ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ในวันที่ 10 ม.ค.2566

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่าการจัดทำกรอบงบประมาณปี 2567 ที่กรอบวงเงิน3.35 ล้านล้านบาท และลดการขาดดุลลงเหลือ 5.93 แสนล้านบาทถือว่าเหมาะสม ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากโควิด-19

ทั้งนี้การตั้งสมมุติฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2567 ไว้ที่ 3.8% นั้นถือว่าไม่สูงจนเกินไป เนื่องจากปริมาณการค้าโลกในปี 2567 จะฟื้นตัวจากปี 2566 โดยจะขยายตัวได้ถึง 3.7% ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ทำให้จีดีพีขยายตัวได้

ส่วนการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐและลดการขาดดุลในปี 2567 ส่งผลดีต่อสถานะการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว เนื่องจากการจัดทำงบขาดดุลต่อเนื่องนั้นไม่เป็นผลดี รัฐบาลจึงมีการวางแผนลดการขาดดุลลง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วย

สำหรับปีงบประมาณ 2566 ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน 3,185,000 ล้านบาท ขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท