บล.บัวหลวง มอบเงิน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ-มูลนิธิคุณพ่อเรย์

สินธนันทน์ บุญยอด ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และทีมงาน ร่วมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 และอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นรายได้จาก The Stock Master ปีที่ 11 โครงการสร้างนักลงทุนคุณภาพแบบ “รู้จริงกับสนามจริง” และจากการจำหน่าย Line Sticker “บัว-เกิดมาเพื่อลงทุน” ให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยมี ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี