กกพ.หั่นปรับขึ้นค่า Ft งวดใหม่ ธุรกิจ-อุตฯเหลือ 61.49 สต.

HoonSmart.com>>กกพ.ยอมถอยลดการปรับขึ้นค่า Ft รอบใหม่ ให้กับภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมลงเหลือ 61.49 สต./หน่วย 

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65 มีมติทบทวนค่า Ft ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมฯ ตามแนวทางการบริหารจัดการของกระทรวงพลังงาน เนื่องจากบริษัท ปตท. (PTT) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทบทวนประมาณการสมมุติฐานราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ. สำหรับการคำนวณอัตราค่าเอฟที (Ft) งวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2566 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หลังภาคเอกชนออกมาเรียกร้องให้ชะลอและทบวนการขึ้นค่า Ft ดังกล่าว

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า จากการปรับเปลี่ยนสมมุติฐานส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ ต้องจ่ายค่า Ft งวดใหม่ในเดือน ม.ค.-เม.ย.66 ในอัตรา 154.92 สต./หน่วย (+61.49 สต.จากงวดก่อนหน้า) ทำให้ค่าไฟปรับขึ้นไปที่ 5.33 บาท/หน่วย (+13% จากงวดก่อนหน้า) ลดลงจากเดิมที่ กกพ.ให้ปรับขึ้นค่า Ft ที่อัตรา 190.44 สต./หน่วย (+97.01 สต.จากงวดก่อนหน้า) จะทำให้ค่าไฟปรับขึ้นไปที่ 5.69 บาทต่อหน่วย (+21% จากงวดก่อนหน้า)