กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัล TCC BEST AWARDS 2022 ปีที่ 20 

กรุงเทพประกันชีวิต โดย อรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ TCC BEST AWARDS 2022 รางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยรางวัล TCC BEST AWARDS 2022 มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ องค์กรที่มีการดำเนินกิจการในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดีในสังคม ประกอบและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง