ลูก’ไทยคม’เจอคู่แข่ง 2 บริษัท ยื่นประมูลดาวเทียม

HoonSmart.com>>กสทช.เผยมี 3 บริษัทยื่นประมูลดาวเทียม รอประกาศคุณสมบัติ 9 ม.ค.นี้ ถ้าไม่มีใครยื่นอุทธรณ์  จัดประมูลได้ 15 ม.ค. 66

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27ธ.ค.2565 ) กสทช.เปิดการยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) มีผู้ยื่นเอกสารเข้าประมูล 3 ราย ได้แก่ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น  (บริษัทลูกของ บริษัทไทยคม-THCOM) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT)และ บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 9 ม.ค.2566 หากมีผู้ยื่นที่ผ่านคุณสมบัติมากกว่า 1 ราย โดยไม่มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์ จะดำเนินการจัดให้มีการประมูล ในวันที่ 15 ม.ค.2566 แต่หากตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว จะขยายวันรับเอกสารออกไปอีก 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2566

พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ในการประมูลครั้งนี้ อย่างน้อยทั้ง 3 ราย น่าจะผ่านคุณสมบัติและเข้าร่วมการแข่งขัน แต่จะมีความต้องการในการประมูลกี่ชุด หรือชุดใด ต้องดูข้อเสนอและจะประกาศให้ทราบในวันประมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา ทำให้มั่นใจว่าการประมูลครั้งนี้จะเกิดการแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งสามารถรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติไว้ได้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยต่อไปได้อย่างแน่นอน