บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลความยั่งยืนประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของสถาบันไทยพัฒน์ (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการเปิดเผยข้อมูลและผลงานของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยนางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับรางวัล