บลจ.ยูโอบี ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนฯ พนักงาน ธกส. บริหารจัดการกองทุนฯ รอบสัญญาใหม่

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีมติแต่งตั้ง บลจ.ยูโอบี บริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับรอบสัญญาใหม่ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 12,000 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายโสรัต โสพรรณรัตน์ รองผู้จัดการและประธานกองทุนฯ  และนางสาวรัชดา  ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประเภทกองทุนผสมหลายนโยบาย จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 (3ปี) สัญญาดังกล่าวนับเป็นอีกโอกาสของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพิ่มเติมจากผลงานการบริหารสหกรณ์ ธกส. มาอย่างต่อเนื่อง