กรุงเทพประกันชีวิต ถวายรายได้จากสร้างพระไพรีพินาศ เพื่อการศึกษา รร.พระปริยัติธรรม

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต นำโดย นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนุชา ภิงคารวัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมถวายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดสร้าง พระไพรีพินาศ พระพุทธรูปบูชา จำนวน 999 องค์ และพระกริ่ง 2,999 องค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปีของการก่อตั้งบริษัท รวม 1,300,000 บาท แด่ พระครูวัชระวรธรรม (จตุรงค์ ติสโร) เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสืบต่อให้เจริญสถาพรต่อไป