EGCO ขายหุ้น 2 บริษัทในอินโดฯ รวม 16,780 ล้าน เพิ่มกำไร Q4/65

HoonSmart.com>>”ผลิตไฟฟ้า”ขายทิ้งหุ้น 2 บริษัท เจ้าของโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย 3 แห่ง  มูลค่ารวมประมาณ 16,780 ล้านบาท รับรู้กำไรจากการขายหุ้นทันไตรมาส 4/65 หนุนฐานะการเงินแข็งแกร่ง และนำเงินไปลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต  

บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยคือ Phoenix Power B.V. (PP) ได้ขายหุ้นใน Star Energy Geothermal Pte. Ltd. (SEG) สัดส่วน 20% และขายหุ้นใน Star Phoenix Geothermal JV B.V. (SPG) ในสัดส่วน 30.25% ให้แก่ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.  มูลค่า 485 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมูลค่ารวมประมาณ 16,780 ล้านบาท เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แล้วในวันที่ 22 ธ.ค. 2565

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO กล่าวว่า การขายหุ้นทั้งหมดในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้ง 3 แห่งนี้ มีแผนจะนำเงินไปใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มมากขึ้น

“การขายหุ้นทั้งหมด  เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนของบริษัท  สามารถรับรู้กำไรจากการขายหุ้นและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ” นายเทพรัตน์ กล่าว

EGCO เริ่มเข้าลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2557 โดยถือหุ้นทางอ้อม เป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ “วายัง วินดู” กำลังผลิตติดตั้งรวม 227 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย

ขณะที่ “เอสอีจีเอสดี” เป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ “ซาลัก” และ “ดาราจัท” ตั้งอยู่ที่จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย โรงไฟฟ้า “ซาลัก” มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 376.8 เมกะวัตต์ (ไอน้ำ 180 เมกะวัตต์ และไฟฟ้า 196.8 เมกะวัตต์) สำหรับโรงไฟฟ้า “ดาราจัท” มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 271 เมกะวัตต์ (ไอน้ำ 55 เมกะวัตต์ และไฟฟ้า 216 เมกะวัตต์) โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญารับประกันการรับซื้อระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย (PLN)