ธ.ออมสิน เปิดตัว บริษัทมีที่มีเงิน ลุยสินเชื่อที่ดิน-เป้าปีแรก 1 หมื่นล้าน

HoonSmart.com>>ธนาคารออมสิน, ทิพยประกันภัย, และบางจาก ร่วมจัดตั้ง “บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด” ให้เงินกู้สินเชื่อที่ดิน รับจำนอง-ขายฝาก วงเงิน 3 แสนถึง 50 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปี ลดต้นลดดอก ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ตรวจสอบรายได้ และไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ตั้งเป้าปีแรกปล่อยสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท  

นายอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย มอบหมายให้ นายวิทัย รัตนากร กรรมการในคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน เติมสภาพคล่องช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ

ธนาคารออมสินได้ร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด เมื่อกลางปี 65 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกลง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับการนำที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินในแบบจำนองหรือขายฝาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดตั้งบริษัทและถือหุ้นใหญ่ เป็นแหล่งเงินกู้แห่งใหม่เพื่อให้บริการสินเชื่อที่เข้าถึงได้ด้วยการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่สูงเกินไป

บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด พร้อมเปิดให้บริการสินเชื่อที่ดิน โดยให้เงินกู้เสริมสภาพคล่องยามฉุกเฉินให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินสดในยามฉุกเฉิน หรือเติมทุนหมุนเวียนกิจการ หรือต้องการต่อยอดธุรกิจ รวมถึง รีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมเพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ย

สินเชื่อที่ดิน มีเป้าหมายช่วยเหลือธุรกิจ SMEs โดยเปิดรับจำนองที่ดิน ขายฝาก รีไฟแนนซ์ ให้กู้แก่บุคคลธรรมดา วงเงินกู้ 300,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท และนิติบุคคล วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาท จนถึง 50 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ คิดอัตราดอกเบี้ย ปีแรก 6.99-8.99% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR+สูงสุดไม่เกิน 2.85% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = 6.150% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี แบบลดต้นลดดอก พร้อมปลอดชำระเงินต้นนาน 1 ปี ที่สำคัญคือ ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ตรวจสอบรายได้ และไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

บริษัทตั้งเป้าหมายปี 66 คาดว่าจะมียอดปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือประชาชนรายย่อยและผู้ประกอบการได้ประมาณ 4,000–5,000 ราย  โดยได้ให้บริการแล้วในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และสมุทรปราการ และเตรียมให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ ม.ค.66 พร้อมกับมีแผนขยายบริการไปตามหัวเมืองใหญ่ทุกภูมิภาค ในต้นปี 66 และทั่วประเทศตั้งแต่กลางปี 66 เป็นต้นไป โดยในเบื้องต้นมีแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารออมสิน 5,000 ล้านบาท และจะใช้สาขาของธนาคารออมสินเป็นหลักในการให้บริการ

บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด เกิดขึ้นจากการผลักดันของธนาคารออมสิน ด้วยแนวทางที่ต้องการให้ธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝากในตลาดเกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม และเกิดความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน จึงเกิดการร่วมทุนระหว่างธนาคารออมสิน (ถือหุ้น 49%)กับ บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด(ถือหุ้น 31%) และ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น หรือ BCP (ถือหุ้น 20%) ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เมื่อกลางปี 65 ที่ผ่านมา โดยบริษัทดังกล่าวจะไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

 

#ธนาคารออมสิน #มีที่มีเงิน #ทิพยประกันภัย #บางจากคอร์ปอเรชั่น #BCP