WAVE ผนึก มทร. ยกระดับไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนนิวทรัล

HoonSmart.com>>”เวฟ บีซีจี ” บริษัทย่อย WAVE ผนึกกำลัง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มทร. เปิด “โครงการบริการวิชาการ Waste To Energy  ก้าวสู่สังคมคาร์บอนนิวทรัล 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.) และ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จัดงานเปิดตัวโครงการบริการวิชาการให้กับ บริษัท WAVE BCG จำกัด ในโครงการ Waste to Energy ให้กับ บริษัท Suntech Recycle & Decarbon จำกัด

บริษัท WAVE BCG จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของ บริษัท WAVE Entertainment จำกัด ร่วมกับ บริษัท Suntech Recycle & Decarbon จำกัด ในการพัฒนาโครงการ Waste to Energy จาก เชื้อเพลิง Solid Recovered Fuels(SRF) ให้ได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นโครงการแรกของประเทศไทยและ เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสหกรรม และ ภาคพลังงานเข้าสู่สังคมคาร์บอนนิวทรัล

โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(มทร.) มอบให้ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WAVE และประธานกรรมการบริษัท WAVE BCG ในการรับริการวิชาการจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ โครงการ Waste to Energy ให้กับ บริษัท Suntech Recycle & Decarbon จำกัด และ การหารือเพื่อการทำ MOU เพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(มทร.) ในอนาคต ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เวลา 10:45 น.

ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ รองอธิการบดี มทร. กล่าวว่า ในการให้บริการในด้านวิชาการกับทางบริษัท WAVE BCG จำกัดนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมให้ภาควิชาการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น และการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนั้นก็เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนนิวทรัล จึงมีความยินดีที่จะร่วมการดำเนินงานในครั้งนี้

ผ่านการให้บริการด้านวิชาการให้กับโครงการ Waste to Energy ให้กับ บริษัท WAVE BCG จำกัด และ บริษัท Suntech Recycle & Decarbon จำกัด โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และ ผศ.ดร.ดวงกมล เรือนงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนาโครงการให้กับโครงการ Waste to Energy นี้

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร ได้กล่าวว่า จากการพูดคุยกันหลายครั้งได้เห็นถึง วิศัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริง ของบริษัท WAVE BCG จำกัด ในการผลักดัน และ ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการพัฒนาโครงการ Waste to Energy นั้นเป็นโครงการของบริษัท Suntech Recycle & Decarbon จำกัด นั้นสามารถทำ SRF ได้เป็นแห่งแรกๆของประเทศไทย และ มีเป้าหมายที่จะเป็น SRF ชิ้นแรกในการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย ซึ่งในการพัฒนาโครงการนี้ต้องใช้องค์ความรู้ การวิจัย และเทคนิคขั้นสูง ซึ่ง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ นั้นมีบุคคลากรที่พร้อมในจัดทำและสามารถพัฒนาร่วมกันเพื่อให้โครงการนั้นสามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WAVE กล่าวว่า บริษัท ฯ และ WAVE BCG มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการสนับสนุน ผลักดัน ให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนเอง เวฟ ฯ จึงได้สร้าง Ecosystem ที่ให้บริการด้าน Carbon Credits ครบวงจร ตั้งแต่ 1. การให้คำปรึกษาผู้ซื้อ เพื่อจัดหา Carbon Credits มาชดเชยการปล่อยคาร์บอน 2. การให้คำปรึกษาผู้ขาย เพื่อพัฒนาโครงการให้สามารถนำ Carbon Credits มาชดเชยการปล่อยคาร์บอนของตัวเองหรือนำมาขายให้กับผู้ที่ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต

3. สนับสนุนการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิด, การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 4. สร้างการมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชน ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ บริษัท WAVE BCG จำกัด ได้นำโครงการ Waste to Energy จาก บริษัท Suntech Recycle & Decarbon จำกัด ร่วมมือกับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เพราะเชื่อมั่นว่าโครงการนั้นสามารถที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

โดยเห็นถึงความพร้อมและความสามารถของวิทยาลัยพลังงาน ฯ และ ได้กล่าวถึงแผนการทำข้อตกลงเพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการและการส่งเสริมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(มทร.)(MOU) โดยเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ที่เป็นนักศึกษาหรือส่งเสริมงานด้านวิชาการนั้จะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนที่สุด โดย นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WAVE ได้กล่าวปิดท้ายงานไว้ว่า

” WAVE BCG มุ่งพัฒนา ส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และพัฒนาโครงการเพื่อคาร์บอนเครดิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรไทย สามารถแข่งขันกับโลกได้ และเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย เป็นกลางคาร์บอนในปี 2050 ได้อย่างยั่งยืน” ซีอีโอ กล่าว