กองทรัสต์ WHAIR ปลื้มนักลงทุนจองซื้อหน่วยเพิ่มทุนล้น ชูยีลด์ปี 66 ที่ 8.9%

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ WHAIR ปิดจองหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนขาย “ผู้ถือหน่วยเดิม-นักลงทุนสถาบัน–นักลงทุนทั่วไป” ให้การตอบรับใช้สิทธิจองซื้อล้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น ศักยภาพทรัพย์สินโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูป บนทำเลพื้นที่โลจิสติกส์ เขต EEC หนุนพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น เป็น 428,818 ตารางเมตร มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 13,000 ล้านบาท พร้อมชูยิลด์ปี 2566 สูงถึง 8.9%

นางสาวจารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR) เปิดเผยว่า หลังจากที่กองทรัสต์ WHAIR เปิดเสนอขาย หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ช่วงระหว่างวันที่ 2 และ 6-9 ธ.ค. สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.ที่ผ่านมา สำหรับนักลงทุนทั่วไป ในราคาเสนอขาย 7.20 บาท นักลงทุนให้การตอบรับในการจองซื้อหน่วยเต็มจำนวนทั้ง 100% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของกองทรัสต์ WHAIR ที่ควบคู่ไปกับการขยายตัวของโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factory) และคลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready Built Warehouse) ที่อยู่ใน “โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ EEC ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของการเข้าลงทุนในกองทรัสต์ WHAIR ได้เป็นอย่างดี

ทรัพย์สินที่มีการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ตั้งอยู่ใน “โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ EEC กว่า 90% ได้แก่ 1.) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง และคลังสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP2)

2.) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง และคลังสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 4 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE), โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1), โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN), โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP4)

3.) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)

รวมทั้งสิ้น 14 หลัง จาก 7 โครงการ พื้นที่รวม 48,186 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน 1,345.89 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมจะส่งผลให้กองทรัสต์ WHAIR มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 428,818 ตารางเมตร มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 13,000 ล้านบาท

นางสาวจารุชา กล่าวตอกย้ำว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHAIR ขอขอบคุณผู้ถือหน่วย และนักลงทุน ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นในการบริหารของเรา ตลอดทุกช่วงที่ผ่านมา ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ WHAIR กอปรกับผลการดำเนินงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และศักยภาพการจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นว่ากองทรัสต์ฯ มีการเติบโตต่อเนื่อง จากตัวเลขอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 91% ซึ่งภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ กองทรัสต์ฯจะมีขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นตาม

“กองทรัสต์ฯ ได้ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ที่ระดับ 0.64 บาทต่อหน่วย อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2566 สอบทานโดยผู้สอบบัญชี หรือคิดเป็นประมาณการอัตราผลตอบแทนถึง 8.9% ดังนั้นกองทรัสต์ WHAIR จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนดี และมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ กับ EEC” นางสาวจารุชา กล่าว