กรุงเทพประกันชีวิต ย้ำจุดยืน 5 มิติหลัก มั่นใจก้าวสู่องค์กรยั่งยืนตามแผน 3 ปี

HoonSmart.com>>กรุงเทพประกันชีวิต มั่นใจเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ 5 มิติหลัก สร้างความเชื่อมั่นก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนตามแผนภายใน 3 ปี พร้อมให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า เป้าเบี้ยรับรวมปีนี้ 35,800 ล้านบาท คาดว่าจะได้ตามเป้า

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (BLA) กล่าวว่า “ ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งสื่อมวลชน ที่ได้ช่วยให้การสนับสนุนและส่งเสริม กรุงเทพประกันชีวิต ในรอบปี 2565 เป็นอย่างดี พร้อมให้ความมั่นใจเดินหน้าตามทิศทางการดำเนินธุรกิจตามแผน 3 ปี (2565-2567)โดยมุ่งเน้น 5 มิติหลัก เพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน (a journey towards sustainable future) ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ได้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์กร ตอกย้ำว่าเราเดินมาถูกทางและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดีเลิศ”

โดยความสำเร็จจากการดำเนินตามกลยุทธ์ 5 มิติ ทางด้านการบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ Excellent Health Services เราได้พัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้ง Prestige Health / Happy Health / Value Health ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพ (Health Ecosystem) ที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน BLA Health Services การบริการสุขภาพครบวงจร อาทิ BLA Health Partner, BLA Every Care และ E Services โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติโควิด ที่เราเปิดโครงการ Care@Home ทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 ช่วยให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาสามารถแก้ไขให้ลุล่วงมาได้

ในส่วนทางด้าน Wealth เราได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต พร้อมการวางแผนชีวิต วางแผนการลงทุน การประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นการวางแผนเพื่อเป้าหมายในชีวิตโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายชัดเจน บริษัททำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ ซิมเพิล และ เกนเฟิสต์ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) ซึ่งสินค้าเกนเฟิร์สเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คิดเป็น 44% ของเบี้ยรับรวมของปีนี้

สำหรับเป้าหมายของเบี้ยรับรวมปีนี้คาดไว้ประมาณ 35,800 ล้านบาท และคาดว่าจะได้ตามเป้าที่วางไว้

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้เริ่มปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล  โดยลดภาระ ลด เลิกการใช้เงินสดต่างๆ โดยผ่าน smart app โดยคาดหวังว่า ภายใน 5 ปี ทุกระบบจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในปีนี้ 99% ของการชำระเบี้ยประกันเป็นการโอนผ่านแอพ หรือ ทำธุรกรรมออนไลน์ โดยในปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ

สำหรับด้าน Channel การเพิ่มช่องทางการขาย เราเพิ่งเปิดตัวโครงการสถาปนิกทางการเงิน Bangkok Life Fin Architect เป็นโครงการที่ดีมากต่อเนื่องจาก Smart Agent, Smart FA และ Smart Leader พัฒนาขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพทางการเงินที่ตนเองสนใจและมีเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจในระยะยาว โดยเราเน้นสร้างตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เตรียมความพร้อมเพื่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี โดยมีเป้าหมายขยายตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางด้านการเงิน เพิ่มปีละ 20-30%

ขณะเดียวกันมีสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการจับมือกับ ธนาคารทิสโก้ ในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณและวางแผนคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ตลอดจนการคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อการเกษียณ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ เรามีเป้าหมายมุ่งสู่ผู้นำช่องทางขายประกันออนไลน์ ด้วยแบบประกันหลากหลายประเภท อาทิ การออมทรัพย์, การเกษียณ และสุขภาพ โดยจับมือกับ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์ม อีคอมเมิรซ์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน

นอกจากนี้เรายังคงมุ่งมั่นขยายบทบาทในการช่วยเหลือสังคม และให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติจากองค์กรณ์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนเรียบร้อยแล้ว