IND คว้างาน “กรมทางหลวง” ส่งท้ายปีดัน Backlog ทะลุ 2,371 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป” คว้างานจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูลเปอร์ลิส จากกรมทางหลวง มูลค่า 49.82 ล้านบาท ฟาก “ผู้บริหาร” เผยหนุนงานในมือพุ่งแตะ 2,371.57 ล้านบาท เดินหน้ายื่นประมูลโครงการใหม่ มั่นใจปีนี้ปั๊มโตไม่ต่ำกว่า 20-25%

นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง,งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูลเปอร์ลิส จากกรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญา 49,819,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการราว 540 วัน

ภายหลังจากการรับงานใหม่ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,371.57 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2568 และมั่นใจว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 20-25%

ทั้งนี้ เชื่อว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในส่วนของภาครัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งรัดให้มีงานโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆ ออกมา ส่งผลให้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลโครงการออกแบบและก่อสร้างใหม่ๆ เพิ่มอีกหลายโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

“การที่ได้รับงานจากกรมทางหลวงให้ดำเนินโครงการในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ กรมทางหลวงที่ให้ความไว้วางใจ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถรับงานในโครงการอื่น ๆ ในอนาคตเพิ่มขึ้นด้วย ”นายรัฐวิชญ์ กล่าว