“กรุงไทย” ออกเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ชูดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี

HoonSmart.com>> “กรุงไทย” สนับสนุนคนไทยออมเงิน ออกเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เปิดรับฝากถึง 31 ธ.ค.65

ธนาคารกรุงไทย (KTB) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ตระหนักถึงผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า จึงได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 1.8% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ฝากเงิน และสนับสนุนให้คนไทยมีวินัยในการออม เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมและการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในภาวะที่สินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกยังมีความผันผวนสูง

ทั้งนี้ เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด (105) สถานศึกษาของเอกชน องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เปิดรับฝากถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111