TU ส่ง ITC เทรดวันแรก เปิดตลาดที่ 32.75 บาท ทะลุแสนล้านบาทในชั่วโมงแรก

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) นำโดยพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พร้อมด้วยธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  และ สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมพิธีจดทะเบียนเข้าซื้อขายหุ้น ITC ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นวันแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) โดยมีราคาเปิดตลาดที่ 32.75 บาท จากราคา IPO ที่ 32 บาท ชั่วโมงแรกทำราคาสูงสุดไปที่ 33.75 บาท ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดกว่าแสนล้านบาท นับเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่มของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ตลท. ได้แก่ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี