STEC รับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าฯ สายสีชมพู มูลค่า 4.42 พันลบ.

HoonSmart.com>>”ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น”(STEC) รับงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลองถนน-ถนนรามคำแหง โดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่าโครงการ 4,424 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 1,260 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างคือ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลองถนน-ถนนรามคำแหง(สัญญาลงวันที่ 7 ธ.ค. 2565) เจ้าของโครงการ การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่าโครงการ 4,424,000,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลักษณะงานก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ระยะเวลาดำเนินการ 1,260 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน