SISB เพิ่มเป้า 5 ปีรายได้ 2.2 พันล. รับนักเรียนทะลุ 5,000 คน 

HoonSmart.com>>“เอสไอเอสบี” หรือ SISB ปรับเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักเรียนใน 5 ปีข้างหน้า ทะลุ 5,000 คน จากเป้าเดิม 4,250 คน เหตุจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีแผนขยายโรงเรียนสาขาเพิ่มที่นนทบุรี และระยอง คาดรายได้ปี 69 แตะ 2,200 ล้านบาท สิ้นปี 65 จำนวนนักเรียนรวม 3,100 คน 

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี หรือ SISB เปิดเผยว่าบริษัทได้ปรับเป้าหมายจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 65-69) เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 คน จากเป้าเดิม 4,250 คน เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งใน และต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจากการขยายโรงเรียนสาขาเดิม และเปิดสาขาใหม่ ที่จังหวัดนนทบุรี และระยอง ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการในปี 66  ทำให้บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 69 เท่ากับ 2,200 ล้านบาท
“การปรับเพิ่มเป้าหมายในครั้งนี้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ปีหน้ามีแผนจะเปิดโรงเรียนสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการสำรวจความสนใจจากผู้ปกครอง ซึ่งผลตอบรับในเบื้องต้นออกมาในทิศทางที่ดี และคาดว่าจะเปิดรับนักเรียนได้ในช่วงปลายปีหน้า รวมถึงการมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ก็สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นด้วย” นายยิวกล่าว
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/65 มีทิศทางที่ดีเนื่องจากรับรู้รายได้จากการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่เต็มทั้งไตรมาส รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ขณะที่มีจำนวนนักเรียนไทย และต่างชาติเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้น ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 65 มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนสิ้นปีนี้ แตะระดับ 3,100 คน
ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาสที่ 3/65 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท คิดเป็น 13% จากงวดไตรมาสที่ 2/65 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 307 ล้านบาท
ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3/65 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจดีขึ้น โดยมีจำนวนนักเรียนกลับเข้ามาเรียนภายในโรงเรียน ได้ตามปกติ ขณะเดียวกันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 /65 อีก 313 คน ทำให้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 มีจำนวนนักเรียนรวม 3,044 คน นอกจากนี้ทางบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

#SISB