DITTO ตั้งเป้า 5 ปี DTX  ปั๊มรายได้ Digital Twin 400 ล.

HoonSmart.com>>“ดิทโต้” หรือ DITTO ร่วมทุน “ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์” หรือ TEAMG ตั้ง บริษัท ดี ที เอ็กซ์ หรือ DTX ผุดธุรกิจ “Digital Twin” แปลงข้อมูลอาคาร, สาธารณูปโภคพื้นฐาน, เมือง ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการง่ายและรวดเร็ว เผยลูกค้าภาครัฐ-เอกชนจ่อคิว 4-5 ราย ตั้งเป้า 5 ปีแรก สร้างรายได้ 300-400 ล้านบาท

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เปิดเผยว่า DITTO และ TEAMG ร่วมทุนตั้งบริษัท ดี ที เอ็กซ์ หรือ DTX ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ทั้งสองบริษัทถือหุ้นเท่ากันฝ่ายละ 50% โดย DTX ประกอบธุรกิจให้บริการแปลงข้อมูลทางกายภาพ ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการสินทรัพย์นั้นๆ  ปัจจุบันมีลูกค้าแล้ว 4-5 ราย มูลค่าสัญญาหลักร้อยล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ในอนาคตภาคเอกชนก็มีความจำเป็นต้องใช้ สำหรับการรับรู้รายได้คาดว่าจะเริ่มเข้ามากลางปีหน้าเป็นต้นไป โดยบริษัทตั้งเป้าไว้ว่า DTX จะมีรายได้ถึงปีละ 300-400 ล้านบาทในปีที่ 5

ลักษณะงานของ DTX จะแปลงข้อมูลของอาคาร, สาธารณูปโภคพื้นฐาน, นิคมอุตสาหกรรม หรือ เมือง โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทเองในการสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูล ติดตามตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการซ่อมบำรุง โดยจะประกอบไปด้วย Building Information Model, Internet of Thing (IoT), และ Data Analytic ลักษณะงานในช่วงแรกจะเป็นการวางระบบให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นก็เป็นช่วงให้บริการโดยรายได้จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

“DITTO มีทีมพัฒนา มีโปรแกรมเมอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโลยีสารสนเทศ และการนำ DATA เข้าสู่ระบบ Digital ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ปกติ DITTO นำเอกสารเข้าสู่ระบบ Digital แต่ DTX นำข้อมูลระบบสาธารณูปโภคมาเก็บแทน เป็นการเพิ่มมูลค่าการตลาด เพราะระบบงานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค เป็นโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าสูงซึ่งทั้งงานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ระบบน้ำ ข้อมูลเหล่านี้ทาง TEAMG มีพร้อม โดย DITTO จะทำหน้าที่แปลงมาอยู่ในรูป Digital ” นายฐกร กล่าว

ดร.อภิชาติ สระมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ หรือ TEAMG กล่าวว่า ทีมกรุ๊ปดำเนินงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการมายาวนานกว่า 45 ปี มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ทั้งของภาครัฐและเอกชน ทำให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่ง และฐานข้อมูลที่ทันสมัย และครอบคลุมหลากหลายสาขา
Building information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นต้นแบบของ Digital Twin ทางทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญในการนำ BIM มาใช้ในงานออกแบบ และงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ จึงมีความพร้อมที่จะประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก BIM ในการสร้าง Digital Twin Data เปลี่ยนจากข้อมูลบนกระดาษเป็น Digital information ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดในรูปแบบ Software ที่พัฒนาขึ้น ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ หรือ DTX เปิดเผยว่า เทคโนโลยี Digital Twin คือ แบบจำลองที่สะท้อนสถานะความเป็นจริงของวัตถุทางกายภาพ (Physical) ณ เวลานั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Digital) ที่เปรียบเสมือนคู่แฝดที่คนหนึ่งอยู่ในโลกกายภาพ (Physical) และอีกคนหนึ่งอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์ (Digital) ซึ่งแบบจำลองฝาแฝดสามารถแสดงรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่าวัตถุจริง สามารถให้ข้อมูลแบบ Real Time และจะถูกนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.พร กล่าวว่า Digital Twin เป็นการนำกายภาพของวัตถุนั้น ๆ เช่น ข้อมูลของอาคารสูงขนาดใหญ่, โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, ข้อมูลการก่อสร้าง, ระบบน้ำ, ระบบไฟ, รวมถึงข้อมูลของเมือง ที่ปกติจะถูกบันทึกอยู่ในพิมพ์เขียว หรือเก็บไว้ในไฟล์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป แต่ Digital Twin คือการนำข้อมูลหรือพิมพ์เขียวนั้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นระบบ Digital สามารถดูได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต

“ผู้บริหารอาคาร ระบบสาธารณูปโภค อยากจะเห็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าแบบ Real Time หากเป็นผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ก็อยากเห็นว่าปริมาณน้ำท่วมหลังจากฝนตกลงมาเป็นอย่างไร ตรงไหนท่วมหนัก ตรงไหนไม่ท่วม เพื่อจะได้มีการแจ้งเตือน หรือ ผู้ว่าฯ ของเมืองที่เราเรียก Smart City อาจจำเป็นต้องเข้าถึง CCTV ดูความปลอดภัย ดูการจราจร ดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ดูความเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ ไฟถนน หรือการเฝ้าสังเกตการใช้พลังงาน ตัว Digital Twin ก็จะสามารถส่งสัญญาณมาโดยตรง ปราศจากคนกลาง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องแม่นยำโปร่งใสไม่ผิดเพี้ยน” ดร.พร กล่าว

ประโยชน์ที่จะได้จาก Digital Twin
1) ช่วยลดการพึ่งพาแรงงาน ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ช่วยให้ข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้ฉับไวเพราะได้ข้อมูลที่เป็น Real Time ทำให้การตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันท่วงที
3) ทำให้เห็นปัญหาที่เป็นภาพใหญ่ หรือเป็นแบบบูรณาการ จะทำให้องค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดนโยบายใหม่ๆ

สำหรับกลุ่มลูกค้าจะเป็นลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์ ที่เป็นอาคาร สาธารณูปโภคที่มีจำนวนมากแต่มีอุปสรรคในการติดตาม ตรวจสอบ บำรุงรักษา นอกจากนี้ ดร.พร กล่าวว่า ในปี 2566 DTX มีแผนจะนำเสนอแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวกับที่ดิน คือ การนำเอา DATA ที่เป็นจริงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ณ เวลานั้น (Physical) มาวิเคราะห์ในโลกคอมพิวเตอร์ (Digital) เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในที่ดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีแอปพลิเคชันการบริหารนิคมอุตสาหกรรม โครงการสาธารณูปโภคด้านพลังงาน และการบริหารจัดการน้ำ ตามออกมาอีกหลายแอพพลิเคชั่น

#DITTO #TEAMG #DTX #Digitaltwin