BTSGIF ขึ้นค่าโดยสาร 1-3 บาท ใน 24 สถานีเริ่ม 1 ม.ค.66 หนุนรายได้โต

HoonSmart.com>> “กองทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท” เตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร 1-3 บาท ใน 24 สถานีเริ่ม 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป หนุนกองทุนมีรายได้สุทธิเติบโตมากขึ้น

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง (BBLAM) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะปรับราคาค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส ในส่วนของเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ใน 24 สถานี สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และสายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน รวมถึงสถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ในส่วนต่อขยายสายสีลม จากราคา 16-44 บาท เป็น 17-47 บาท (ปรับเพิ่มขึ้น 1-3 บาท) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน

ทั้งนี้ การปรับราคาค่าโดยสารใหม่ยังต่ำกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งอยู่ในอัตรา 21.52-64.53 บาท

การปรับอัตราค่าโดยสารจะช่วยบรรเทาต้นทุนต่างๆ ของกองทุน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก อันส่งผลให้ราคาต้นทุนสินค้า โดยเฉพาะด้านพลังงาน อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่สูงขึ้น อัตราค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากสถานการณ์โควิดที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นด้วย ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะช่วยทำให้กองทุนมีรายได้สุทธิที่เติบโตมากขึ้น

สำหรับอัตราค่าโดยสารราคาใหม่ และโปรโมชั่นค่าโดยสาร เป็นดังต่อไปนี้

2.2 บัตรโดยสารประเภท 1 วัน (One-Day Pass) ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง จากราคา 140 บาท เป็นราคา 150 บาท

2.3 บัตรแรบบิทประเภทเติมเงิน (นอกเหนือจากบัตรในข้อ 2.1) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์ (โปรแกรมสะสมพอยท์จากการเดินทาง เพื่อแลกรับเที่ยวเดินทางฟรี รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ ยังเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับ 3 เดือนแรก ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

อย่างไรก็ตาม ในเส้นทางส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช-สถานีเคหะฯ สถานีหมอชิต-สถานีคูคต และสถานีวงเวียนใหญ่-สถานีบางหว้า ซึ่งเป็นส่วนของกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อให้รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งสาธารณะทางรางที่ดีที่สุดระบบหนึ่งในระดับสากลอย่างต่อเนื่องต่อไป