RT คว้างาน “โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำหลวงพระบาง” มูลค่า 1,615 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” กวาดงานต่อเนื่อง คว้างานโยธาโครงสร้างถาวร โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำหลวงพระบาง สปป.ลาว มูลค่า 1,615 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเดือน มิ.ย. 66 ดันสัดส่วน Backlog งานต่างประเทศ 15%

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างงานโยธาสำหรับโครงสร้างถาวร โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มูลค่า 1,615 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัดเป็นเจ้าของโครงการ และ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ บริษัทได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้างในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และมีระยะเวลาสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2571 โดยบริษัทได้เริ่มขั้นตอนการเข้าสำรวจพื้นที่และจัดเตรียมแรงงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

“นอกเหนือจากงานก่อสร้างภายในประเทศแล้ว บริษัทยังคงเดินหน้าขยายโอกาสการเข้ารับงานต่างประเทศมากขึ้น โดยมุ่งเน้นงานก่อสร้างที่มีศักยภาพสูง และ มีต้นทุนการก่อสร้างที่สะท้อนราคาตามจริง เพื่อเป็นการรักษาอัตรากำไรของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ดี และ เป็นการเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเช้ารับงานในครั้งนี้จะส่งผลให้สัดส่วนงานต่างประเทศของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีสัดส่วนเป็น 15% ของ Backlog ทั้งหมดที่บริษัทได้รับ” นายชวลิต กล่าว