EE ผนึก โกรว์กรุ๊ป ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงพัฒนาการปลูกกัญชา-กัญชง

HoonSmart.com>>EE  นำทีม “แคนนาบิซ เวย์” เสริมทัพความแข็งแกร่ง ผนึก  อะโกรว์ กรุ๊ป  ผลิตกัญชา-กัญชง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาการปลูกกัญชา-กัญชง โรงเรือน วิหารแดง ให้ผลผลิตคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์-อาหาร  ประเมินผลผลิตช่อดอกแห้งคุณภาพสูง  5,000 กก.ต่อปี  มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมมือเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ Agrow Group เนื่องจาก เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตธุรกิจกัญชา-กัญชง  ทั้งตลาดในและต่างประเทศ พัฒนาการผลิตกัญชา-กัญชงต้นน้ำ ให้มีศักยภาพมากขึ้น

มอบหมายให้ Agrow Lab ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญออกแบบ ระบบปลูกและเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร เป็นผู้ออกแบบพัฒนาโรงเรือน โดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรขั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Farming) สำหรับระบบน้ำและการให้ธาตุอาหารพืช เทคโนโลยี AIoT (AI + IoT) ควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรือน เทคโนโลยีการตรวจสอบและติดตาม (Monitoring & Tracking System) ในการตรวจสอบและติดตามผลผลิตภายในโรงเรือน เป็นต้น

รวมถึงได้รับเกียรติจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตยา (Medical Grade) และเกรดอาหาร (Food Grade) สำหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมี Agrow Plus ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจการเกษตรครบวงจรในรูปแบบ B2B และ B2C มาช่วยดำเนินการต่อยอดด้านการตลาดและด้านธุรกิจของโครงการนี้อีกด้วย

นายวรศักดิ์ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มองเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจตลาดกัญชา-กัญชงในประเทศไทย มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ์สำหรับแพทย์ทางเลือก และเครื่องสำอาง

ความร่วมมือครั้งนี้ สามารถเพาะปลูกกัญชงได้ประมาณ 16,000 ต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี  และแปรรูปเป็นช่อดอกแห้ง  จำหน่ายไปยังอุตสาหกรรม ได้ถึง 5,000 กิโลกรัม สำหรับเฟสแรก คาดสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือ ได้ประมาณ 100 ล้านบาท รับรู้รายได้ ปี 2566

” การร่วมมือครั้งนี้ Agrow Group มีความพร้อมและมีส่วนสำคัญผลักดันให้ EE มุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับธุรกิจให้ก้าวขึ้นสู่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ( New S-Curve ) ตามแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย ถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นของทั้งสองบริษัท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และ ต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านกัญชา-กัญชงได้อย่างยั่งยืน” นายวรศักดิ์ กล่าว