ธอส. เปิดตัวเงินฝาก ECO Savings ดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลิตภัณฑ์เงินฝาก “เงินฝาก ECO Savings” ให้ดอกเบี้ยพิเศษถึง 1.75% ต่อปี สำหรับ เงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารที่สนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุด กับ “เงินฝาก ECO Savings” ให้ผลตอบแทนสูงด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษถึง 1.75% ต่อปี สำหรับผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศของธนาคาร

ซึ่งเงินฝากดังกล่าวถือเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอยู่เย็น เป็นสุข ได้แก่ โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข ปี 2565, สินเชื่อบ้าน Solar Roof, สินเชื่อบ้านอยู่สบาย By SCG Heim ปี 2565 รวมถึงลูกค้าที่รับเอกสารใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้ หรือหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี หรือหนังสือรับรองหักภาษีเงินฝาก ณ ที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวผ่านทาง Application GHB ALL และ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2566 (เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น) พิเศษ!! อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th