NUSA โผล่ถือ “เด็มโก้” 23% “ธนา พาวเวอร์” ยกขายบิ๊กล็อต

HoonSmart.com>>  สะพัด  “ณุศาศิริ”  ยกบิ๊กล็อต กุมหุ้นใหญ่ “เด็มโก้” 170 ล้านหุ้น หรือ 23.28% ราคาเฉลี่ย 5 บาท/หุ้น บริษัทแจง โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง แต่การบริหารไม่เปลี่ยนแปลง

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายการซื้อขายบิ๊กล็อต (BIG LOT) หุ้นบริษัท เด็มโก้ ( DEMCO ) จำนวน 7 รายการ รวม 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.28% ของหุ้นทั้งหมดของเด็มโก้  มูลค่าบิ๊กล็อต  850 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5 บาท ต่ำกว่าราคากระดาน

การบิ๊กล็อตดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้น DEMCO ปรับตัวเพิ่มขึ้นปิดที่ 5.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 4.81% มูลค่าซื้อขาย 1,128.73 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากโบรกเกอร์  กล่าวว่า มีกระแสข่าวว่า บริษัท ณุศาศิริ (NUSA) ซื้อบิ๊กล็อตหุ้นเด็มโก้ ทั้งหมด 23.28% ส่งผลให้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 และคาดว่าบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ 81 ล้านหุ้น หรือ 11%  รวมทั้งผู้ถือหุ้นเด็มโก้ บางส่วนขายบิ๊กล็อตดังกล่าวด้วย

นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DEMCO  กล่าวว่า  ไม่ทราบว่าใครทำรายการบิ๊กล็อต ต้องรอให้คนทำดีลแจ้งมาก่อน  ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์) ไม่ได้ทำดีลนี้แต่อย่างใด และยังถือหุ้นในสัดส่วนเท่าเดิม คงความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เด็มโก้ ชี้แจงว่า การซื้อขาย Big Lot ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่มีผลต่ออำนาจการควบคุม โครงสร้างการบริหาร ตลอดจนการกำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับข้อมูลของผู้ซื้อหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ กล่าวว่า การที่บริษัทเข้าไปลงทุนในหุ้นเด็มโก้ 23% เนื่องจากต้องการให้บริษัท ณุศา ขยายภาพการลงทุนในบริษัทพลังงานอย่างแท้จริง อีกทั้งเห็นว่า เด็มโก้เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างและลงทุนในบริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) มีแผนที่จะประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติม จึงเข้ามาลงทุนหุ้นเด็มโก้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ DEMCO ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นล่าสุด 22 พ.ย.65 ดังนี้
1. นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ถือหุ้น 110,423,966 หุ้น (15.12%)
2. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 81,048,700 หุ้น (11.09%)
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 42,210,687 หุ้น (5.78%)
4. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ ถือหุ้น 40,400,000 หุ้น (5.53%)
5. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ถือหุ้น 34,316,900 หุ้น (4.70%)

 

อ่านข่าว

บิ๊กล็อต DEMCO 23.27% ราคา 5 บาท ต่ำกว่ากระดานหลัก