DMT จับมือ NOSTRA ผุดโครงการ Tollway EV way ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า

HoonSmart.com>> “ทางยกระดับดอนเมือง” จับมือ NOSTRA จัดทำโครงการ Tollway EV way แผนที่แสดงข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทาง

นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยว่า DMT มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศไทย ซึ่งจากการประชุม COP27 ล่าสุด ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสูงสุดเร็วขึ้น 5 ปี จาก ค.ศ. 2030 เป็น 2025 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้ปรับแผนเร็วขึ้น 15 ปี จากเป้าหมาย ค.ศ. 2065 เป็น ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยบริษัทมีเป้าหมายให้การสนับสนุนภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์สันดาป เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า มากขึ้น สนับสนุนให้เกิดถนนสีเขียว เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Tollway Green Way

นายนพพล กล่าวว่า DMT ได้มีโครงการ “I Love DMT” ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย 5 พ. ได้แก่ การพัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบความปลอดภัย พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาธุรกิจ” โดยส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอโครงการพัฒนางาน ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนเอง ได้เสนอแนวทางการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ระบบไฟฟ้า บนทางยกระดับอุตราภิมุข โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ในแผนธุรกิจประจำปี 2565 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน และฝ่ายวิจัยและแผนปฏิบัติการ ได้มีแผนพัฒนาการให้ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า ภายใต้โครงการ Tollway EV way ที่จะสร้างแผนที่แสดงข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station Map) โดยร่วมกับพันธมิตร คือ บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยในรูปแบบดิจิทัล NOSTRA Online Map Service ภายใต้แบรนด์ NOSTRA ซึ่งให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส มามากกว่า 20 ปี มีข้อมูลแผนที่ดิจิทัลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด

ตลอดจนบริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ และสามารถแสดงตำแหน่งสถานีชาร์จ รูปแบบการให้บริการ ชนิดของหัวชาร์จ อัตราการให้บริการ และยังสามารถนำทางไปยังสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณโดยรอบทางยกระดับดอนเมือง โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแผนที่ดังกล่าวประมาณ 3 เดือนจึงแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางได้เป็นอย่างดี และยังต่อยอดให้หน่วยงานอำนวยความสะดวกของ DMT ใช้เป็นข้อมูล นอกจากทราบตำแหน่งสถานีชาร์จแล้ว ยังแนวคิดในการนำไปต่อยอดเพิ่มฟังก์ชัน Emergency หรือเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ ซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือผู้ใช้ทางทำได้อย่างทันท่วงที

“DMT ประเมินว่า จากยอดขายรถ EV ในงานมอเตอร์โชว์ที่มียอดขายถึง 10% และได้เห็นรถ EV ขึ้นมาใช้งานบนทางยกระดับดอนเมืองมากขึ้น จึงร่วมกับบริษัท โกลบเทค จำกัด พัฒนาและให้บริการระบบแผนที่ออนไลน์ในเว็บไซต์ของโทล์ลเวย์ ผ่านแพลตฟอร์มนอสตร้า (NOSTRA Online Map Service) เพื่อดูว่ามีคนมาค้นหามากแค่ไหน โดยมีแนวคิดในการออกแบบฟีเจอร์ต่างๆ ของ Tollway EV Way ตาม User Journey ว่า หากเราเป็นคนขับรถ EV แล้วต้องวางแผนการเดินทาง เราจะต้องทราบแหล่งชาร์จไฟฟ้า ยิ่งทางด่วนเราเป็นทางด่วนที่เชื่อมจากในเมือง ที่รถ EV อาจจะใช้งานในขณะรถติดๆ ในเมือง แล้วจะขับออกนอกเมือง ก็ต้องเติมไฟฟ้าให้เต็มก่อนเดินทาง ก็จำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ใกล้เคียงเป็นต้น หรือ ในมุมมองของผู้ให้บริการ Operator หากต้องช่วยเหลือผู้ใช้รถ EV เราก็ต้องทราบว่าจะนำรถไปชาร์จที่ไหนใกล้ที่สุด เมื่อวัดจากจำนวนครั้งในการค้นหา พบว่าในรอบสามเดือนที่เปิดใช้งาน มีการค้นหาประมาณห้าพันครั้ง ” นายนพพล กล่าว

ด้านนายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ประธาน บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่าปัจจุบัน ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) มีบทบาทสำคัญมากขึ้น สังเกตได้จากสถิติจำนวนยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังภาครัฐลดการใช้พลังเชื้อเพลิงลง และส่งเสริมนโยบายด้านพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กรมขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่จดทะเบียนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 3,994 คัน

ขณะที่จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าลูกผสมที่จดทะเบียนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 218,381 คัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบรับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัท โกลบเทค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยในรูปแบบดิจิทัล “NOSTRA” จึงได้จัดทำข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศ (EV Charging Stations) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุดสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนจุดชาร์จมากกว่า 1,000 จุด ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจรวมถึงผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานีชาร์จ ค้นหาสถานีชาร์จ ดูสถานีชาร์จใกล้ฉัน และสถานีชาร์จระหว่างทางไปยังจุดหมาย สร้างความเชื่อมั่น

รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผู้ขับขี่รถไฟฟ้าสามารถโหลดใช้งานได้ฟรี โดย NOSTRA MAP รวมข้อมูลสถานีชาร์จหลากหลายผู้ให้บริการทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น EA Anywhere, PEA VOLTA, MEA EV, PTT, MG, Charge Now, EleX, Evolt และสถานีชาร์จสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีผู้ใช้งานล่าสุดมากกว่า 1 ล้านครั้ง

“NOSTRA จึงได้ต่อยอดสู่ความร่วมมือกับ DMT ตามโครงการ Tollway EV Way แผนที่แสดงข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station Map) ที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการพัฒนาและสร้างพื้นที่การเข้าถึงข้อมูลด้าน EV ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง และ ในนามของ NOSTRA เรามีเป้าหมายที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เกี่ยวข้องนี้ พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพิ่มการเข้าถึงพลังงานทางเลือก ลดมลพิษ และดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกเราร่วมกันต่อไป” นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองหรือผู้สนใจทั่วไป สามาถเข้ามาทดลองใช้งานได้ ผ่าน https://www.tollway.co.th/th/ev-charging-station-map