“อเบอร์ดีน” เสริมทัพกองภาษี ออก ABSM-SSF เพิ่มทางเลือกผู้ลงทุน

HoonSmart.com>> “บลจ.อเบอร์ดีน” เสริมทัพออกชนิดหน่วยลงทุน ABSM-SSF ลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กมีศักยภาพสูง เพิ่มทางเลือกผู้ลงทุน พร้อมแนะนำกระจายลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นสินทรัพย์คุณภาพ พร้อมรับมือในทุกสภาวะตลาด มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวควบคู่กับสิทธิลดหย่อนภาษี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี

นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงทรงตัว รวมถึงความกังวลภาวะเงินเฟ้อสูงยืดเยื้อกดดันให้หลายประเทศทั่วโลกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดนั้น ได้ส่งผลต่อสภาวะตลาดและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยได้รับอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้การลงทุนระยะยาวในกองทุนลดหย่อนภาษี ผู้ลงทุนควรเลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) พร้อมรับมือกับความผันผวน มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุกและเลือกลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพ อีกทั้งมีธีมการลงทุนที่ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดีในสภาวะตลาดในปัจจุบัน

โรเบิร์ต เพนนาโลซา

นอกจากการได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว การลงทุนในกองทุน RMF และ SSF ยังถือเป็นอีกเครื่องมือในการวางแผนการออมและการลงทุนในระยะยาวที่ดี ด้วยสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ลงทุนควรจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) กระจายการลงทุนครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เลือกลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพที่มีพื้นฐานดี โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูง สามารถปรับตัวได้ดีและคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพราะอเบอร์ดีนเชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดพอร์ตลงทุน ล่าสุดอเบอร์ดีนเปิดขายชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ – ชนิดเพื่อการออม (ABSM-SSF) เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพสูง และมีโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยสไตล์การลงทุนเชิงรุก วิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบ bottom-up เฟ้นหาบริษัทที่มีคุณภาพสูง พร้อมเกาะกระแสการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ในประเทศไทย ด้วย 3 ธีมการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่ม Aging Society , การท่องเที่ยว และ Digital Tranformation (ที่มา: abrdn, กันยายน 2565)

ทั้งนี้ abrdn ยังคัดสรรกองทุนอีก 4 กองทุนเพื่อเป็นตัวเลือกในการลงทุนส่งท้ายปี 2565 ได้แก่ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) , กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF) , กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund โดยกองทุนนี้โดดเด่นด้านการสร้างรายรับสม่ำเสมอจากการลงทุนในหุ้นปันผลปกติและหุ้นปันผลพิเศษจากทั่วโลก โดยที่ผ่านมากองทุนหลักสามารถจ่ายเงินปันผลรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในกรอบ 5-7% ต่อปี สามารถเอาชนะดัชนี้ชี้วัด MSCI AC World (Net) Index รวมทั้งยังเอาชนะค่าเฉลี่ยของหุ้นปันผลสูง MSCI ACWI High Dividend Yield Index ได้อีกด้วย (ที่มา: abrdn, Bloomberg, กันยายน 2565)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF) ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก abrdn Pacific Equity Fund เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำที่มีโอกาสเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ไม่นับรวมญี่ปุ่น) โดยจะเกาะกระแสการลงทุนในเอเชียแปซิฟิค ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากอานิสงส์ของการขยายตัวของสังคมเมือง พร้อมกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลแต่ละประเทศ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรชนชั้นกลางที่มาพร้อมกับอำนาจการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มสินค้าและบริการระดับพรีเมียม โดยจะครอบคลุมการลงในกลุ่ม IT การเงิน เฮลท์แคร์ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่อีกด้วย (ที่มา: abrdn, กันยายน 2565)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF)เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน (ที่มา: abrdn, กันยายน 2565) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า รวมทั้งยังถือเป็นทางเลือกที่ดีให้ผู้ลงทุนพักเงินเพื่อรอจังหวะการลงทุนยามตลาดผันผวนโดยไม่พลาดสิทธิลดหย่อนภาษี

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF) เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีของไทยที่มีศักยภาพเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยความผันผวนค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนที่เน้นลงทุนไปที่หุ้นขนาดเล็ก

โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี สำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนประเภท RMF และกองทุน SSF ที่ร่วมรายการกับอเบอร์ดีน (ยกเว้นกองทุน ABSI-RMF) ทุกยอดการลงทุนสะสม 50,000 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/investor/what-we-do/tax-savings-document หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนผ่านทางอีเมลที่ client.services.th@abrdn.com หรือโทร 02-352-3388