TOP คว้าที่ 1 DJSI ปีที่ 7 พัฒนาอย่างยั่งยืน

HoonSmart.com>>”ไทยออยล์”คว้าอันดับ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการประเมินผล DJSI ประจำปี 2565 ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ สะท้อนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล

นายนพดล ปิ่นสุภา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า ไทยออยล์ได้คะแนนประเมินสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของโลก ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ ประจำปี 2565 จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) อย่างสมดุล ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ไทยออยล์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จระดับโลกดังกล่าว ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 7 แล้วที่ไทยออยล์ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับสูงสุด อันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า  แม้ในช่วงปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยหลายด้าน แต่ยังคงยึดมั่นหลักการในการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนไว้เสมอ ไทยออยล์ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนแก่ไทยออยล์จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ไทยออยล์จะยังคงมุ่งมั่นสร้างความเติบโตทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป