‘ชาติชาย” ซื้อ TAKUNI 5 ล้านหุ้น เปิดรายชื่อ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่

HoonSmart.com>>’ชาติชาย พยุหนาวีชัย’ ประธานกรรมการบริหาร “ทาคูนิ กรุ๊ป” ใช้เงิน 10.74 ล้านบาท ซื้อหุ้น  2 วัน รวม 5 ล้านหุ้น  ราคา 3.34-3.58 บาท/หุ้น เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ 10 อันดับแรก ถือรวมกันประมาณ 36% หลังกลุ่ม”ตรีวีรานุวัฒน์” ขายทั้งหมด 51.35%

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 28 ต.ค.2565 ซื้อหุ้นจำนวน 3 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3.58 บาท เป็นเงิน 10.74 ล้านบาท และวันที่ 15 พ.ย.ซื้อเพิ่ม 2 ล้านหุ้น ราคา 3.34 บาท เป็นเงิน 6.68 ล้านบาท

ด้านราคาหุ้น TAKUNI ล่าสุดวันที่ 18 พ.ย.ปิดที่ 3.18 บาท ลดลง -0.22 บาท  หรือ -6.47% มูลค่าซื้อขาย 132.89 ล้านบาท

สำหรับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม”ตรีวีรานุวัฒน์” ขายหุ้นรวมทั้งหมด 51.35%ให้กับกลุ่มนักลงทุน

จากโครงการผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 9 พ.ย.2565 ประกอบด้วย 1.นาย คณธัช วูอินทรานนท์ ถือมากที่สุด 54 ล้านหุ้น สัดส่วน 6.75% 2. นาย วิโรจน์ นูคำดี  ถือจำนวน  35 ล้านหุ้น หรือ 4.38% 3. นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์  ถือ 34.6 ล้านหุ้นหรือ  4.33% 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  ถือ 29.5 ล้านหุ้นหรือ 3.69%

5. นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ภรรยาของ “เสี่ยจึง” หรือ นายวิชัย จึงทรัพย์ไพศาล นักลงทุนรายใหญ่ ถือ 28 ล้านหุ้นหรือ 3.50% 6. นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์  ถือ 26.95 ล้านหุ้นหรือ 3.37% 7. นาย รุจธร มิลินทจินดา  ถือ 21.86 ล้านหุ้นหรือ 2.73% 8. นาย ธีระ กิติจารุรัตน์ ถือ 20 ล้านหุ้นหรือ 2.50%  9. นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ ถือ 19 ล้านหุ้นหรือ 2.41%10. นาย พิสิษฐ์ วิริเยนะวัตร์ ถือ 17 ล้านหุ้นหรือ 2.13%

ด้านผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท โดยรวม 9 เดือนปีนี้ กำไรทั้งสิ้น 64.85 ล้านบาท เติบโตถึง 134% จากที่ทำได้จำนวน 27.70 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน