ตลท.ส่งข้อมูลโกง-ปั่นหุ้น MORE ให้ตร.-ปปง. เปิดบัญชี TSD รับโอนลูกค้า AWS

Hoonsmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯเร่งส่งข้อมูลหุ้น MORE ให้ตำรวจ-ปปง. สาวลึกเส้นทางการเงินจับฉ้อโกง-ปั่นหุ้น “ภากร” ย้ำชัดคือ “Fraud” คือการโกง ต้องจับคนโกง คนปั่นหุ้นก่อน พร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอีกในอนาคต  ส่วน AWS หยุดทำธุรกิจโบรกเกอร์ให้ลูกค้าโอนหุ้นไปบัญชีโบรกเกอร์อื่น หรือใช้บัญชี Issuer Account (600) ที่ TSD ได้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบหุ้นบริษัทมอร์รีเทิร์น (MORE) ระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯทำงานร่วมกับทางก.ล.ต.,ตำรวจ และปปง. โดยตลาดหลักทรัพย์ฯเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆส่งให้ ทางตำรวจและปปง.จะดูเรื่องเส้นทางการเงิน ความสัมพันธ์ของธุรกรรมแต่ละรายการ ถ้าใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องการฉ้อโกง การปั่นหุ้นก็เดินหน้าดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนทางก.ล.ต.เป็นผู้กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์และเรื่องการปั่นหุ้นก็ทำงานร่วมกันกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯโดยตลอด

“กรณีของหุ้น MORE เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด คือ Fraud คือการโกง บางบริษัทหลักทรัพย์ก็ตั้งตัวไม่ทัน เป็นเรื่องที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นทั้งๆที่มีการควบคุมดูแลอยู่ตลอด ตอนนี้ปัญหาพัวพันกันหลายเรื่อง ต้องแก้ไขปัญหาทีละเปลาะทีละส่วน ต้องจับว่าใครโกง ใครปั่นหุ้น และดูว่าในอนาคตจะมีแนวทางอุดช่องโหว่รอยรั่ว จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้อีกได้อย่างไร เหมือนบ้านที่ถูกไฟไหม้อยู่ต้องหาทางดับไฟไหม้บ้านก่อน แล้วค่อยวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้อีกในอนาคต” นายภากรกล่าว

นายภากรแถลงกรณี การระงับการประกอบธุรกิจ บล. เอเชีย เวลท์ หรือ AWS ระบุว่า สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่าได้สั่งให้ บล. เอเชีย เวลท์  หยุดการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่าบริษัทนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอม

จากคำสั่งของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งระงับ คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก AWS เป็นการชั่วคราว ส่วนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะอนุญาตให้เฉพาะคำสั่งซื้อขายที่เป็นการล้างสถานะที่มีอยู่เดิม(ปิดสถานะ)  ทั้งนี้  จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นกับ AWS ได้ แต่สามารถขอโอนหุ้นที่ฝากกับ AWS ไปฝากยังบัญชีของตนที่เปิดกับโบรกเกอร์อื่นได้ กรณีไม่มีบัญชีที่โบรกเกอร์อื่น สามารถโอนเข้าบัญชี Issuer Account (600) ที่ TSD (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ได้ และเมื่อเปิดบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถโอนหุ้นจากบัญชี 600 กลับไปได้


ในส่วนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อปิดสถานะได้เท่านั้น ไม่สามารถเปิดสถานะได้ หากลูกค้าปิดสถานะแล้ว ลูกค้าสามารถขอถอนหลักประกันออกไปได้ตามปกติ กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะปิดสถานะ แต่ต้องการโอนไปซื้อขายต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีอยู่ก็สามารถแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

เหตุการณ์นี้ เป็นเหตุเฉพาะรายบริษัทหลักทรัพย์ AWS เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น บริษัทหลักทรัพย์อื่นยังให้บริการตามปกติ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีการติดตามฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด นักลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร 0 2009 9999 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่าโบรกเกอร์มีระบบการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าทั้งเงินสดและหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง บริษัทหลักทรัพย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.และมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา กรณีของ AWS เป็นการกระทำเฉพาะรายบริษัท

ประเด็นเรื่องการเปิดเผยตัวเลขตามหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ Net Capital Rule (NCR) นายพิเชษฐกล่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์จะคำนวณ NCR ซึ่งมีสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน และรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต.ทุกวัน ข้อมูลนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน การเปิดเผยตัวเลข NCR อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไร และอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจได้ง่ายๆ บางครั้งโบรกเกอร์เองก็มีการตีความผิดในการคำนวณ ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป ทั้งๆที่โบรกเกอร์เองก็มีสถานภาพที่เป็นปกติ ดำเนินธุรกิจได้ปกติ ตนมองว่าการเปิดเผยตัวเลข NCR ไม่มีความจำเป็น ขอให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าทางผู้กำกับดูแลทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว

 

#MORE #AWS #TSD #NCR