เคส MORE ป่วน บจ.-IPO-backdoor ก.ล.ต.หารือตลท.จ่อเพิ่มคุณภาพ

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เห็นปัญหา “มอร์ รีเทิร์น” สะท้อนถึงคุณภาพ บจ.-เกณฑ์ใช้มานาน หารือตลาดหลักทรัพย์ได้ข้อสรุป ทั้งสองฝ่ายกลับไปทบทวน  อาจจะปรับปรุง ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดในปัจจุบัน,การเสนอขายหุ้น IPO  เล็งขนาดของกำไร ส่วนการเข้าจดทะเบียนทางอ้อม  เทียบมาตรฐานเหมือนหุ้นเข้าใหม่ 

น.ส.จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวว่าถึงกรณีการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น( MORE) ที่ผิดปกติว่า ก.ล.ต.มองเห็นถึงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน(บจ.) และได้มีการหารือกับตลาดหลักทรัพย์ มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ทั้งสองฝ่ายจะต้องกลับไปทบทวนเกณฑ์ จะต้องแก้ไข ทั้งในส่วนของบจ.ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงบริษัทที่เตรียมจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก(IPO) และการเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (backdoor listing )

” เราคงจะต้องทบทวนทั้งเรื่องคุณภาพและจำนวน เช่น การรับหุ้นเข้าใหม่ ตัวเลขกำไรน้อยเกินไปไหม เนื่องจากเกณฑ์หลายเรื่องใช้มานานแล้ว ถึงเวลาทบทวนใหม่ ตลท. จะทำอย่างไรให้บริษัทมีคุณภาพขึ้น ก็ต้องมีกลไกในการเปิดเผยข้อมูล แต่เหนือสิ่งอื่นใด ให้ผู้ลงทุนดูแลตัวเอง หากมีข้อมูลเปิดเผยต้องให้ความสำคัญ ประกอบการตัดสินใจการลงทุน”

ส่วนบริษัทที่จะทำ backdoor listing ต้องทำเทียบเคียงกับการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์