บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model

HoonSmart.com>> บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเติบโตของมหานคร” พร้อมแสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (BTS) เป็นตัวแทน เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเติบโตของมหานคร” พร้อมแสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ว่ามีสถานะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ เป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral นับเป็น บริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน

อีกทั้งโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง และสีชมพู ที่จะเปิดให้บริการในปีหน้า ก็มีการใช้วัสดุส่วนล้อที่ทำมาจากยาง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทาน และยังลดมลพิษทางเสียงได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โรงจอดรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการใช้พลังสะอาด บวกกับการขยายบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Rabbit การเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับกับแนวคิด Smart City ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย