บลจ.กรุงศรีซื้อ AAI เพิ่ม 2 ล้านหุ้น หนุนถือ 5.0384%

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงศรี” เก็บหุ้น AAI (เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล) เข้าพอร์ตเพิ่ม 2 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0951% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0384%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2565 จำนวน 2,022,200 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.0951% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 107,066,668 หุ้น คิดเป็น 5.0384% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น AAI เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2565 ราคาเปิด 7.40 บาท ขึ้นไปสูงสุด 7.55 บาท ต่ำสุด 7.35 บาท และปิดที่ 7.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 71.79 ล้านบาท

ราคาล่าสุด 15 พ.ย.ปิดตลาดที่ 7.90 บาท +0.40 บาท หรือ +5.33% มูลค่าการซื้อขาย 510.58 ล้านบาท