ตลท.ขึ้น SP หุ้น ACAP-KKC-SMK ผู้สอบไม่ให้ข้อสรุปงบ Q3/65

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หยุดพักการซื้อขาย 3 หุ้น “ACAP-KKC-SMK” เหตุผู้สอบไม่ให้ข้อสรุปงบ Q3/65 ก.ล.ต.อาจสั่งแก้ไขงบได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 14 พ.ย.2565 และขึ้น NP และขึ้น NP หุ้นในวันที่ 15 พ.ย.2565 หลักทรัพย์ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) บริษัท กุลธรเคอร์บี้ (KKC) และบริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน