บลจ.กรุงศรีเก็บ MBK เพิ่ม 7.9 แสนหุ้น ขยับถือ 5.0299%

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงศรี” ซื้อหุ้น MBK เข้าพอร์ตเพิ่ม 7.9 แสนหุ้น กว่า 0.0421% หนุนถือหุ้นแตะ 5.0299%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท เอ็ม บี เค (MBK) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2565 จำนวน 796,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0421% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 95,150,600 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0299% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น MBK เมื่อวันที่ทำรายการ เปิดที่ 18.60 บาท ขึ้นไปสูงสุด 18.70 บาทและปิดต่ำสุดที่ 18.30 บาท -0.10 บาท หรือ -0.54% มูลค่าการซื้อขาย 42.91 ล้านบาท

ราคาล่าสุดปิดตลาด 12 พ.ย.2565 อยู่ที่ 18.30 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 69.30 ล้านบาท