SCGC ทุ่ม 2.1 พันล. ซื้อหุ้น Kras 60% ธุรกิจรีไซเคิลเม็ดพลาสติกรีในเนเธอร์แลนด์

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” เผย “เอสซีจี เคมิคอลส์” เซ็นสัญญาซื้อหุ้น 60% ใน “Recycling Holding Volendam BV” บริษัทชั้นนำในธุรกิจการจัดการขยะใช้แล้วจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มูลค่าลงทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท หนุน SCGC เข้าสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลครบวงจรมากขึ้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บริษัท SCG ChemicalsTrading (Singapore) Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่ง SCC ถือหุ้น 100% ใน SCGC ได้ลงนามในสัญญาเข้าซื้อกิจการสัดส่วน 60% ใน Recycling Holding Volendam BV (Kras) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการจัดการขยะใช้แล้วจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มูลค่าประมาณ 55.1 ล้านยูโร หรือประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยธุรกรรมนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565

ในปี 2564 Kras มียอดขายรวม 92.7 ล้านยูโร หรือประมาณ 3,500 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 5.5 ล้านยูโร ประมาณ 210 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 30.5 ล้านยูโร ประมาณ 1,160 ล้านบาท มีความสามารถในการจัดหาขยะพลาสติกและกระดาษใช้แล้วอยู่ที่ 160,000 และ 120,000 ตันต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเป็นขยะที่มีคุณภาพสูง สำหรับนำไปดำเนินการต่อในห่วงโซ่คุณค่า Circular economy

นอกจากนั้น Kras มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี และจะมีกำลังการผลิตเพิ่มสองเท่าในปี 2566

การลงทุนในครั้งนี้้จะเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ SCGC ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ SCGC เข้าสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บขยะกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ตลอดจนการแปรรูปเม็ดพลาสติกและส่งมอบให้ลูกค้าในทวีปยุโรป โดยคาดการณ์ความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในทวีปยุโรป จะเติบโตในอัตรา 10.6% ต่อปี ในอีก 5 ปีตามการวิเคราะห์ของ Nexant Energy & Chemicals Advisory (NexantECA)

นอกจากนั้น การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ SCGC สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายของ Kras หลังจากการเข้าซื้อกิจการใน Sirplaste ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงในประเทศโปรตุเกสเมื่อเดือนเม.ย.2565 ที่ผ่านมา

SCGC เป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจเคมิคอลส์ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนาม โดยมี 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1) ผู้น าด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน 2) มุ่งขยายและสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจไวนิล (Vinyl) ครบวงจร 3) เป็นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green polymer) โดยมีแผนขยายธุรกิจในทวีปยุโรป และ 4) พัฒนาและเร่งการเติบโตของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)