TKN เปิดซิลลิ่ง 29.86% หลังกำไร Q3/65 โตแรง, จ่ายปันผล 0.08 บ./หุ้น

HoonSmart.com>>หุ้น TKN เปิดตลาดซิลลิ่ง 29.86% หลัง”เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง”รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ที่ 179.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 64 ที่มีกำไรสุทธิ 19.25 ล้านบาท จากการการเติบโตของยอดขายทั้งในช่องทางตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจ่ายปันผล 0.08 บาท/หุ้น ขึ้น XD 23 พ.ย.65 แนวโน้มของธุรกิจในไตรมาส 4/65 คาดการฟื้นตัวของยอดขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 9.58 น. หุ้น TKN เปิดตลาดซิลลิ่ง 29.86% มาอยู่ที่ 9.35 บาท เพิ่มขึ้น 2.15 บาท มูลค่าซื้อขาย 86.26 ล้านบาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) รายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ที่ 179.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 64 ที่มีกำไรสุทธิ 19.25 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 64 กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.01 บาท

พร้อมชี้แจงว่า ผลกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/65 จำนวน 180.0 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 835 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เมื่อเทียบสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 จากไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากไตรมาส 2/2565) โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 3 นี้เป็นผลมาจากการการเติบโตของยอดขายทั้งในช่องทางตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษาต้นทุนในการจัดจำหน่ายเป็นสัดส่วนต่อยอดขายไม่เปลี่ยนแปลงมาก และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่คงที่ ส่งผลให้สัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายสูงขึ้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก รวมทั้งสิ้น 313.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นนร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

พร้อมจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(NON-BOI) 0.02 บาท/หุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 0.06 บาท/หุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 24 พ.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 23 พ.ย. 2565 วันที่จ่ายปันผล 7 ธ.ค. 2565

แนวโน้มของธุรกิจในไตรมาส 4 ของปี 2565 บริษัทฯยังคงคาดว่าการฟื้นตัวของยอดขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีแรงผลักดันของยอดขายจากจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วย บริษัทมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่รวมถึงสินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีนแม้จะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังคงไม่สามารถทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาในไตรมาส 4 นี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนยังคงนโยบายโควิด เป็นศูนย์(ZERO COVID-19) ต่อไป

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยมุ่งเน้นเรื่องของการขยายฐานลูกค้าและสินค้าใหม่ๆ นอกจากนี้ แนวโน้มสถานการณ์การขนส่งทางเรือที่ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 นี้ จะทำให้การจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกเป็นไปได้อย่างเพียงพอและมีต้นทุนค่าขนส่งที่ควบคุมได้

ส่วนเรื่องต้นทุนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯมุ่งเน้นในการบริหารจัดการด้วยการชดเชยกับการจัดการต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายได้ในครึ่งปีหลัง และบริษัทฯจะยังคงไม่มีการปรับราคาสินค้าในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบาย GO FIRM ในการบริหารค่าใช้จ่ายภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ให้ส่งผลต่อภาพรวมของกำไร ก็ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯมุ่งเน้นและดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องทั้งในปีนี้ และปีหน้าอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ที่จะดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ควบคู่ไปกับการเดินหน้าขยายธุรกิจพร้อมกับผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่มากกว่า 90% ซึ่งอยู่ในระดับ 5 ดาวหรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 750 บริษัท โดยบริษัทสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 :CGR) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา