BCPG กำไรปกติ Q3/65 โต 14.1% QoQ จากโรงไฟฟ้าพลังงานในลาว

HoonSmart.com>>”บีซีพีจี” (BCPG) เผยผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในไตรมาส 3/65 มีกำไรจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้น 14.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/65 จากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ในลาว ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล (High Season) สำหรับงวด 9 เดือนปี 65 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,334 ล้านบาท เติบโต 31.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในไตรมาส 3/65 มีกำไรจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2565 จากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล (High Season)

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ จำนวน 65 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการชิบะ 1 โครงการโคมากาเนะ และโครงการยาบูกิ ซึ่งทยอยรับรู้ผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีนาคม 2565 และเมษายน 2565 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ รวมถึงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Project) และการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,334 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 31.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte Ltd. (SEGHPL) ในไตรมาส 1/2565