TEGH ออกบูธงาน “EXIM THAILAND รวมพล คนกล้า พัฒนาเพื่อคนไทย”


อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยอภิชาติ เกษมกุลศิริ  Board of Directors, เฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,สินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) ภายหลังเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ TEGH ในหัวข้อ ผู้กล้าพัฒนาธุรกิจเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจรบนหลักความยั่งยืน ในงาน “EXIM THAILAND รวมพล คนกล้า พัฒนาเพื่อคนไทย” จัดโดย EXIM BANK