บลจ.ยูโอบี คว้ารางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีเด่น ด้านความยั่งยืน SET Awards 2022

นายวนา พูลผล (2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเจิดพันธุ์ นิธยายน (2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบ SET Awards 2022 รางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีเด่น ด้านความยั่งยืน (Asset Management Company Awards : ESG) จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

รางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำในการผลักดันนโยบาย ESG ในการดำเนินธุรกิจกองทุนรวม รวมทั้งได้นำมาผนวกในการวิเคราะห์และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการลงทุน (ESG Integration) ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ESG จะช่วยเสริมกระบวนการลงทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ในระดับบริษัทที่ลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุนได้ในระยะยาวพร้อมกับพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน