TBN เผยโตปีละ30% ต่อเนื่อง5ปี จ่อยื่นไฟลิ่งเข้า mai ปี66

Hoonsmart.com>>“ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์” หรือ TBN ผู้ครองส่วนแบ่ง 95%ของตลาดซอฟแวร์ Low Code ในไทย และผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่สุดของ Mendix ในเอเชีย แต่งตัวเตรียมยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด mai ในปีหน้า ผู้บริหารเผยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องปีละ 30% ผลประกอบการปี 64 มีรายได้รวม 296 ล้านบาท กำไรสุทธิ 85 ล้านบาท

นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ หรือ TBN กล่าวว่า บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ Low Code เป็นรายแรกในเอเชีย รวมถึงเป็นผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่สุดของ Mendix Low Code ในเอเชีย ในประเทศไทยบริษัทถือเป็นผู้นำรายใหญ่สุดมีคู่แข่งเพียงบริษัทไมโครซอฟท์เท่านั้น ส่วนรายอื่นๆล้วนขนาดเล็กกว่า โดย TBN ครองตลาดส่วนแบ่งมากถึง 95%

นายปนายุกล่าวว่าเมื่อ 14 ปีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมงานกับ Mendix ตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ Low Code ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และภายหลังกิจการเติบโตขึ้นมีการควบรวมกับ Siemens โดย Mendix ในปัจจุบันมีมูลค่าถึง 3-4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

TBN เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำของไทย และเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้าน ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้แพลตฟอร์มการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ Low Code Development Platform ให้แก่บริษัทชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง และเป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix Low Code ในประเทศไทย ปัจจุบันมีฐานลูกค้าจำนวน 40 บริษัท อาทิ บริษัทใน SET50, SET100,ธุรกิจค้าปลีก สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ

นายปนายุกล่าวว่า บริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมไฟลิ่ง เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดจะเห็นความชัดเจนในปี 2566 โดยผลการดำเนินงาน 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละ 30%

ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีรายได้รวม 296 ล้านบาท กำไรสุทธิ 85 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปได้เข้าถือหุ้นในบริษัท 25% ร่วมกับกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท 4 รายซึ่งมีสัดส่วนหุ้นรวมกัน 74% บริษัทมีแผนในอนาคตจะขยายตลาด ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สร้างชุมชนผู้ใช้และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ Low Code รวมไปถึงการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆในวงกว้างมากขึ้นกว่าลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่

นายปนายุ เปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทมีจำนวนบุคคลากร 120-130 คน ในธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ Low Code โดยบริษัทยังมีบริษัทลูกคือบริษัท BOP ทำธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ High Code มีบุคลากร 50 คน ซึ่งสามารถดำเนินธุรกิจหาลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึงช่วยสนับสนุนกลุ่มลูกค้าของ TBN ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายปนายุกล่าวถึง เทคโนโลยี Mendix Low-Code ระบุว่า มีความได้เปรียบการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม (High-Code) ด้วยการใช้ชุดคำสั่งเป็น Flow แบบ Graphic User Interface (การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาพ) ด้วยการ Drag & Drop หรือที่เรียกว่า Visual Development ทำให้นักพัฒนาลดขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย Mendix Low-Code เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาได้ 6-10 เท่า และยังมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วกว่าการพัฒนาแบบ High-code ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น Mendix Low-Code ได้เข้ามาตอบโจทย์เทรนด์ digital transformation ที่มีความต้องการซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น โดยการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนา ลดเวลาในการพัฒนา และที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มความรวดเร็วในการออกสู่ตลาด

ในฐานะที่ TBN เป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix Low-Code ในประเทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี และไอทีโซลูชั่นด้วยการเขียนโค้ดทั้งแบบ Low-Code และแบบดั้งเดิม  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น มาผสมผสานเพื่อให้ได้โซลูชั่นที่เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โซลูชั่นจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 13% และในส่วนของเทคโนโลยี Low-Code คาดว่าจะเติบโตกว่า 30% โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลโซลูชั่นจะขยายตัวครอบคลุมทั่วทั้งภาคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 4.0 ของประเทศไทย เสริมด้วยแรงหนุนจากความต้องการขององค์กรในการสร้างความทันสมัย (Modernisation) และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digitisation)

#TBN #mai #ipo #LowCode #mendix