UBA กำไรโต46%พร้อมเข้า mai ปีนี้ ชูจุดแข็งผู้นำจัดการน้ำครบวงจร  

Hoonsmart.com>>“ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์” หรือ UBA ผู้นำธุรกิจด้านการให้บริการจัดการน้ำครบวงจร ชูจุดเด่นประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี โชว์รายได้ 6 เดือนแรกปีนี้ 327.18 ล้านบาท กำไรสุทธิ  30.83 ล้านบาท เติบโต 46.25 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( mai ) ภายในปีนี้

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ หรือ UBA เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหารของ UBA และที่ปรึกษาทางการเงินได้ร่วมกันจัดโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับนักลงทุนทั่วไป เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลบริษัท สร้างความเข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจและแผนการดำเนินธุรกิจรวมทั้งแผนงานต่างๆ ตลอดจนได้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของ UBA ที่มีโอกาสอีกมากในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 28.33 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ( mai ) ภายในปีนี้ในหมวดธุรกิจบริการ

“การโรดโชว์ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ นักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อ UBA ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร และเป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงตามรายงานประจำปี สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563) และเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร  ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่มีฐานะการเงินมั่นคง โดยหลังจากการระดมทุนใน mai  แล้วจะทำให้มีฐานทุนเพิ่มขึ้นสามารถประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น สนับสนุนการสร้างรายได้ให้มีความยั่งยืนในระยะยาว” นายเอกจักรกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562-2564 มีรายได้รวมจำนวน 432.40 ล้านบาท 532.69 ล้านบาท 533.59 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 18.30 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท 52.35 ล้านบาท คิดเป็นเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.23%, 8.15%, 9.81% เติบโตเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังปีละ 69%  ขณะงวด 6 เดือนแรกปี 65 บริษัทมีรายได้รวม 327.18 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 30.83 ล้านบาท

รายการ                  2562       2563       2564       2565(6 เดือน)

รายได้รวม              432         533         534         327

กำไรสุทธิ               18.30      43.43      52.35      30.83

หน่วย : ล้านบาท

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) กล่าวว่าวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม  เงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System)  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตในอนาคต รวมถึงซื้อและปรับปรุงเครื่องจักร

“บริษัทฯมีจุดเด่น คือเราเป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงตามรายงานประจำปี สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563) และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร”

บริษัทเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและอุโมงค์ระบายน้ำให้ กทม. และเป็นผู้ประกอบธุรกิจลักษณะนี้รายแรก ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการโครงการให้กับกรุงเทพมหานครมาต่อเนื่องแล้ว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000  ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ (Backlog) ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 มูลค่ารวมกว่า 1,616 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ในระยะยาว

ในขณะขณะเดียวกันกทม. มีแผนขยายการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และอุโมงค์ระบายน้ำอีกมากใน 5 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์มูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้การที่บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการรับงานบริหารจัดการน้ำ ทั้งในโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงานในหลายรูปแบบ และมีโอกาสจะได้รับงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรมาโดยตลอด” นายสมชาติกล่าว

 

#UBA #ipo #mai