SVT มอบถุงยังชีพผู้ประสบน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

SVT” ปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อน จ.พระนครศรีอยุธยา

พิศณุ โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี ( SVT) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพนักงานบริษัท มอบถุงยังชีพให้ นางสุมาลี จิตรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กำนันในฐานะผู้แทนชุมชนตำบลห่อหมก  ณ ลานอาคารอเนกประสงค์วัดสุนทราราม ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับถุงยังชีพ นำไปกระจายตามบ้านแต่ละหลัง ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ หลังวิกฤตน้ำท่วมจากภาคเหนือไหลหลาก เอ้อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ภาคกลาง