TACC คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards

TACC คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards

สุวีรยา อังศวานนท์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์  (TACC) รับรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding Investor Relations Awards เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยมี ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติ  สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า นักลงทุน และผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

สำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding Investor Relations Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพยืเอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) สูงกว่า 1,500 ล้านบาท มอบให้แก่ บจ. ที่มีความโดดเด่น ด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม

งานดังกล่าวจัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลและมอบรางวัล SET AWARDS 2022 เมื่อเร็ว ๆ นี้