ธปท.เผยช่วง5ปีไทยใช้ “พร้อมเพย์” โต5เท่า ตั้งเป้า3ปีเพิ่มอีก2.5เท่าเป็น800ครั้ง/คน/ปี

Hoonsmart.com>>แบงก์ชาติเผยยอดการใช้ “พร้อมเพย์”เติบโตเร็วในช่วง 5 ปีเติบโต 5 เท่า วางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี เร่งขยายปริมาณการใช้งานเติบโตอีก 2.5 เท่า เป็น 800 ครั้งต่อคนต่อปี ชี้ปัจจุบันมีผู้ใช้พร้อมเพย์รวม 72 ล้านเลขหมาย ใช้จ่ายเงินหมุนเวียน 1.21 แสนล้านบาทต่อวัน

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยสถิติจำนวนผู้ใช้การชำระเงินดิจิทัลของไทย ระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม 2565 มีผู้จดทะเบียนพร้อมเพย์รวมจำนวน 72 ล้านเลขหมาย มีปริมาณการทำรายการ 42 ล้านรายการต่อวัน และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อวัน 1.21 แสนล้านบาท จากผลสำรวจของ Digital Global Review Report 2021 คนไทยทำธุรกรรมผ่าน mobile banking เป็น อันดับ 1 ของโลก มีจุดรับชำระด้วย QR Code กว่า 7 ล้านจุด การใช้จ่ายและชำระเงินผ่าน mobile / internet banking คิดเป็น 81 % ของ digital payment ทั้งหมด

การชำระเงินดิจิทัลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นถึง 5 เท่า จากปี 2560 มีปริมาณการใช้ 63 ครั้งต่อคนต่อปี เพิ่มเป็น 388 ครั้งต่อคนต่อปี ตามแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2565-2567 ตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายตัว 2.5 เท่าเป็น 800 ครั้งต่อคนต่อปี

ทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย การชำระเงินดิจิทัลเป็นทางเลือกหลักที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศักยภาพ และการแข่งขันของไทยพร้อมก้าวสู่สังคมที่ใช้เงินสดน้อยลง

แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2565-2567

Openness การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลด้านการชำระเงินร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขัน

Inclusivity การส่งเสริมการใช้บริการชำระเงินที่เข้าถึงและเข้าใจ

Resiliency การกำกับดูแลที่ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลรองรับการเปลี่ยนแปลงและเท่าทันความเสี่ยงยุคดิจิทัล

 

#ธปท #พร้อมเพย์ #BOT #Promptpay