TMILL จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.08 บาท ขึ้น XD 8 พ.ย.

HoonSmart.com>>”ที เอส ฟลาวมิลล์”(TMILL) จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.08 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 พ.ย. 65 วันที่จ่ายปันผล 24 พ.ย. 65

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ (TMILL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.08 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 9 พ.ย. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 พ.ย. 2565 วันที่จ่ายปันผล 24 พ.ย. 2565