SCC ส่งลูกแลกหุ้น JWD 1.8 หมื่นลบ. ถือ 42.9%บริษัทผู้นำโลจิสติกส์อาเซียน

HoonSmart.com>>”ปูนซิเมนต์ไทย-SCC” ผงาดบุกธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียน หลังส่งบริษัทในกลุ่ม แลกหุ้น”เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์-JWD” ตีราคา 24.02 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 18,660 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 42.9% ในบริษัทชื่อใหม่ ไต่อันดับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรใหญ่ที่สุด ให้บริการ 8 ปท. เผยปี 64 รายได้รวม 25,548 ล้านบาท กำไร 1,125 ล้านบาท ณ มิ.ย.65 มีสินทรัพย์รวม  40,975 ล้านบาท

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดเผยว่า บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ (SCGL)จะรวมกิจการกับบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) โดยการแลกหุ้นของ SCGL จำนวนประมาณ 35 ล้านหุ้นกับหุ้นเพิ่มทุนของ JWD จำนวน 776.81 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 24.02 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,660 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้กลุ่ม SCC ถือหุ้นใน JWD รวม 42.9% ทั้งนี้กระบวนการแลกหุ้นจะเกิดขึ้นภายในเดือนมี.ค. และการโอนกิจทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเดือนธ.ค.2566   ด้านราคาหุ้น JWD ปิดที่ 21.60 บาท ณ วันที่ 26 ต.ค.2565

ทั้งนี้ บริษัท JWD จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SCGJWD) และมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อให้ SCGJWD
ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน ซึ่งประกอบธุรกิจในกว่า 8 ประเทศ และเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แบบครบวงจรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน หากวัดจากรายได้และกำไร

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความสามารถในการให้บริการและฐานลูกค้าที่มากขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุ่ม B2B, B2B2C และ C2C เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุน เสริมโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง สร้างประสิทธิภาพในการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้หลากหลายและครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ SCGJWD หลังรวมกิจการ ผลงานปี 2564 จะมีรายได้รวมและกำไรสุทธิ ประมาณ 25,548 และ 1,125 ล้านบาทตามลำดับ และงวด 6 เดือน/2565 จะมีรายได้รวมและกำไรสุทธิประมาณ 14,270 และ 579 ล้านบาท ตามลำดับ และจะมีสินทรัพย์รวมประมาณ 40,975 ล้านบาท

ปัจจุบันธุรกิจของ SCGL และ JWD ไม่ได้มีการทับซ้อนกันอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อรวมกันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาก ทั้งด้านธุรกิจ ด้านขนาด-ต้นทุน ด้านการบริหารมีจุดแข็ง ซึ่งส่งเสริมกัน กล่าวคือ JWD เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร (Integrated Logistics and Supply Chain Solutions Provider) ที่มีธุรกิจขนาดใหญ่และมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย สอดคล้องกับธุรกิจและเป้าหมายของ SCGL ดังนั้นการรวมกิจการจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในหลายด้าน