B ได้ฤกษ์เปิดตัว CYBER TRUCK เดินตามแผนกลยุทธ์สู่ “กรีน โลจิสติกส์”

HoonSmart.com>> “บี จิสติกส์” ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งเทคโนโลยี เปิดตัว CYBER TRUCK ยานยนต์ขนส่ง EV ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใช้ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าภายในโรงงาน รับน้ำหนักบรรทุกได้ 30 ตัน ใช้งานต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง ลดต้นทุนพลังงานได้ 50% วางเป้าหมายต่อยอดเป็นผู้ให้บริการ Smart Warehouse Automation

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ (B) เปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มนำยานยนต์ขนส่งพลังงานไฟฟ้าที่มีการขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ แบบ Fully Autonomous Car (CYBER TRUCK) ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาและผลิตเอง มาใช้ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของบริษัทในการยกระดับธุรกิจสู่การให้บริหารโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistic) ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายต่อยอดไปเป็นผู้ให้บริการ Smart Warehouse Automation เป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม B ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Logistics

“CYBER TRUCK ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น สามารถใช้งานทดแทนรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ระบบเบนซิน ช่วยลดต้นทุนการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 50% โดยที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในอาคารและนอกอาคาร”

สำหรับ CYBER TRUCK ที่บริษัทพัฒนาและนำมาใช้งานขนส่งนั้น สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 30 ตัน ใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง โดยใช้การประจุไฟฟ้าจนเต็มภายในเวลา 4 ชั่วโมง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดจุดต้นทาง ปลายทาง และเส้นทางการขับเคลื่อนของ CYBER TRUCK ได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการ โดย CYBER TRUCK สามารถตรวจจับ และทำการตัดสินใจหยุดหรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ยานพาหนะทั้งที่จอดนิ่ง หรือกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ โดยใช้เทคโนโลยี LIDAR ซึ่งเป็นการตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวางโดยแสง ร่วมกับการประมวลผล Image Processing จากกล้อง 12 ตัวรอบคัน และการทำแผนที่ 3 มิติทั้งในแนวราบและแนวดิ่งของพื้นที่ปฏิบัติการ

CYBER TRUCK สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำงานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และปฏิบัติการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีแสงสว่างหรือมีความมืด เชื่อมต่อกับศูนย์บริหารจัดการส่วนกลางผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G/5G สำหรับการสั่ง Remote Login จากศูนย์เพื่อตรวจสอบการทำงาน และส่งข้อมูลการปฏิบัติงานสำหรับนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ นอกจากนี้ CYBER TRUCK ยังทำงานร่วมกับกระบะบรรทุกขนาดใหญ่สำหรับขนชิ้นงานที่เป็น Scrap Material ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานที่โรงงาน มิลล์คอนบูรพา จังหวัดระยอง