บลจ.กสิกรไทย ได้รับแต่งตั้งบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. ต่อเนื่อง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) รับหน้าที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอบสัญญา 2 ปี ต่อเนื่องอีกวาระสัญญา โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการ กสจ. (กลาง) และนายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) พร้อมด้วยนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (ขวา) ร่วมลงนามในสัญญา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบลจ.กสิกรไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้