PCC เปิดเทรดวันแรกที่ 4.02 บาท เหนือจอง 0.5%

HoonSmart.com>>หุ้น PCC เปิดเทรดวันแรกที่ 4.02 บาท เหนือจอง 0.5% บล.ทรีนีตี้ เชียร์”ซื้อ”แนวโน้มผลประกอบการในปี 2565-2566 คาดกำไรสุทธิจะอยู่ที่ 343 ล้านบาทและ 393 ล้านบาท เติบโตด้วย CAGR กว่าร้อยละ 39.2

หุ้น PCC เปิดเทรดวันแรกที่ 4.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +0.5% จากราคาขาย IPO ที่ 4.00 บาท/หุ้น

บล.ทรีนีตี้ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) แนะนำ”ซื้อ”หุ้น PCC ด้วยราคาเป้าหมาย 4.80 บาท โดยประเมินแนวโน้มผลประกอบการในปี 2565-2566 คาดกำไรสุทธิจะอยู่ที่ 343 ล้านบาทและ 393 ล้านบาท เติบโตด้วย CAGR กว่าร้อยละ 39.2

PCC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ ออกแบบและ ผลิตอุปกรณ์ ออกแบบระบบวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการ และลงทุน ในอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซ􏰁ึงครอบคลุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ

ความน่าสนใจในการลงทุน PCC 1. ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบครบวงจร ที่เติบโตพร้อมกับแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศอิงตามแผน PDP 2018 Rev 1
2. และมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบ ควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและผลิตมิเตอรอัจฉริยะ (Intelligent Grid) โดยการเติบโตในปี 2565–2566 มาจากการที่ EGAT มีงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 23 โครงการ รวมถึง PEA, MEA มีแผนที่จะปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าให้สามารถรองรับการจ่ายไฟฟ้าที่ซับซ้อน และการนำสายไฟฟ้าลงดิน
3. นอกจากนี้บริษัทมีโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาไบโอแมส และโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาไบโอ เพาเวอร์ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 40 และ 76 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายที่ 18.2 เมกะวัตต์ (11.5 เมกะวัตต์คิดตามอัตราส่วนการถือหุ้น)